Kind en gezin

Ons kinderdagverblijf heeft een vergunning van Kind en Gezin. Dit wil zeggen dat wij rekening moeten houden met alle eisen die Kind en Gezin stelt. Zij kijken voortdurend toe op de kwaliteit van de door ons aangeboden zorg, zoals hygiëne, veiligheid, opvoedingsmethoden, voeding, creativiteit,…

5.1 Hygiëne

Kinderdagverblijf ‘t Kroontje streeft naar een optimale verzorging en hygiëne. De ouders brengen hun kind gewassen en gekleed naar de opvang. Verzorgingsproducten zijn ter beschikking in de opvang. Bijzondere verzorgingsproducten brengen de ouders zelf mee. Ouders kunnen een eigen knuffel, fopspeen en reservekleding meenemen naar de opvang, alle kinderen hebben een eigen bakje voor hun spulletjes.
Omdat we voor de kinderen vers koken krijgen we ook een jaarlijkse inspectie door het Voedselagentschap. Dit is een horeca inspectie.


5.2 Veiligheid

Het kinderdagverblijf voldoet aan de normen betreffende de brandveiligheid. Er zijn verzekeringen met betrekking tot de gebouwen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. Aangifte van schade gevallen of ongevallen gebeuren bij de verantwoordelijke binnen 24 uur na het gebeuren, zodat deze de verzekeringsinstelling op de hoogte kan brengen. Er is mogelijkheid tot inzage van de polis.


5.3 Voeding

Om 9.00 uur krijgen de baby’s fruitpap. Om 9.15 uur eten onze peuters stukjes fruit.
Bij Kinderdagverblijf ’t Kroontje wordt er iedere dag vers gekookt. Het middagmaal bestaat uit een hoofdgerecht en een dessert. Wij houden in de mate van het mogelijke rekening met specifieke wensen en behoeften omtrent de voeding. Voor concrete afspraken over voedingsgewoonten verwijzen we naar het individuele opvangplan dat tijdens het opnamegesprek wordt ingevuld. Indien je kind een bepaalde voedselallergie of ziekte heeft waardoor hij/zij aangepaste voeding moet krijgen, dient dit besproken te worden tijdens de inschrijving.

Om 11.30 uur eten we een warme maaltijd. Hierbij houden we rekening met de leeftijd van de kinderen. Ook zorgen we voor voldoende afwisseling. We eten 1x per week vis, 1x per week ei en verder vlees. Hierbij kiezen we voor gezonde vleessoorten en geen gehakt/ worst enz.
We eten aardappelen, rijst of pasta. We eten verschillende groenten en proberen ook eens groenten aan te bieden die kinderen niet altijd gewend zijn om te eten zoals pastinaak, venkel en rode biet. ‘Zien eten doet eten’ ons eetmoment is een gezellig moment. We stimuleren kinderen zeker om te proeven.

Tegen 16 uur gaan we met alle kinderen die dat mogen brood eten. Zo hebben kinderen bij ons alle maaltijden gehad. Dit zorgt er vaak voor dat het thuis een stuk gezelliger is als papa en mama de kinderen ophalen na een dag in de opvang.

Ouders brengen voor de flesvoeding gesteriliseerde flessen en melkpoeder mee. Melkpoeder wordt meegenomen in de speciaal daarvoor gemaakte doseerverpakking. Flesvoeding mag niet van tevoren klaargemaakt worden. Wij vinden het prettig als er steeds een flesvoeding extra aanwezig is. Een extra borstvoeding kan achtergelaten worden in onze vriezer.


5.4 
Contact met ouders

Opvoedingsverantwoordelijkheid delen wij met ouders. Dat maakt ons contact met ouders erg belangrijk. Het is noodzakelijk regelmatig gegevens en wederzijdse inzichten over de ontwikkeling van het kind uit te wisselen. Zo wordt het inzicht bij zowel leidsters als ouders vergroot. Dit gebeurt vooral bij de contactmomenten tijdens het brengen en halen. Indien nodig kunnen er extra contactmomenten gepland worden. Voor een optimale opvang zijn wederzijds vertrouwen en respect van groot belang.

Wij werken met EasyDayCare. Via een touchscreen computer per groep zijn alle gegevens zoals slaaptijden, medicatie, allergieën en voedingen inzichtelijk. Het systeem geeft zelf aan dat het tijd is voor een fles of kan een opruimliedje afspelen. Het programma biedt vele mogelijkheden waaronder het bekijken van digitale prentenboeken. In de keuken is er meteen een overzicht van de te bereiden maaltijden, waarbij onderscheid gemaakt wordt per leeftijd. De leidsters kunnen op hun computer aangeven hoe het met een kind gaat. Alle slaaptijden, flesjes enz. worden genoteerd. Ook de leuke en grappige dingen die wij meegemaakt hebben komen op ons heen- en weerdocument te staan. Daarbij kan zelfs op eenvoudige wijze een foto van een kind toegevoegd worden. Aan het eind van de dag ontvangen ouders per mail een heen- en weeroverzicht met zeer gedetailleerde informatie over de opvangdag van hun kind.

Bij de eerste en derde verjaardag van een kind vullen we MijnPortret in. Bij de overgang naar de basisschool wordt de peuterestafette van de gemeente Reusel-De Mierden ingevuld. Als ons zaken opvallen in de ontwikkeling van je kind zullen we dat direct bespreken. Indien nodig maken we even een afspraak zodat we rustig apart kunnen zitten. Daardoor zijn vaste ouderavonden niet nodig.


5.6 Medische opvolging

Indien je kind ziek wordt tijdens het verblijf in ‘t Kroontje, zal indien nodig een arts geraadpleegd worden. Maar we zullen proberen de ouders te bereiken zodat jullie met jullie kind indien nodig naar een arts kunnen.
Medicatie met voorschrift kan tijdens de opvang toegediend worden. Hiervoor moeten ouders een formulier invullen. Bij koorts vanaf 38.5°C in het kinderdagverblijf, zal je als ouder steeds opgebeld worden.

Kinderen met besmettelijke ziekten worden niet in het kinderdagverblijf opgenomen. Hiermee bedoelt men vooral kinderen die de volgende symptomen vertonen:

  • Diarree: lopende of waterige ontlasting met koorts ofwel bloederige ontlasting Braken met algemeen ziek zijn
  • Zeer zware hoest met algemeen ziek zijn, ademhalingsmoeilijkheden of koorts.
  • Koorts (meer dan 38,5°) die gepaard gaat met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of uitslag.
  • Elk kind dat wegens ziekte zoveel aandacht vraagt dat de gezondheid en/of de veiligheid van de andere kinderen niet meer gegarandeerd kan worden (bv. door overprikkelbaarheid, onophoudelijk huilen, …)
  • Elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten van de opvang wegens ziektetoestand
  • Luizen. Na start van een behandeling kan het kind terug opgevangen worden.

De infectieklapper voor kinderdagverblijven van Kind & Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind dat aan een bepaalde ziekte lijdt al dan niet in de kinderopvang wordt toegelaten.

De infectieklapper kan online via de website van Kind en gezin geraadpleegd worden. Als je kindje ziek wordt tijdens de opvangperiode, nemen we telefonisch contact op met één van beide ouders om verdere verzorging te bespreken. In de meeste gevallen is het de beste oplossing dat het zieke kind zo snel mogelijk wordt opgehaald. Hierbij staat het belang van het kind centraal. Een ziek kind heeft geen boodschap aan het bruisende leven in het kinderdagverblijf. Ook voor de andere kinderen is het belangrijk dat een ziek kind niet in de opvang blijft omwille van het besmettingsgevaar.

Indien nodig zal de arts, gekozen door de ouders, verantwoordelijk zijn voor onderzoek en behandeling. Indien de ouders in het opvangplan geen eigen huisarts hebben opgegeven en ouders niet bereikbaar zijn, zal de huisarts van ’t Kroontje worden aangesproken voor de eerste verzorging.

De huisarts die samenwerkt met Kinderdagverblijf ’t Kroontje is Dokter Franken.
Telefoonnummer: 014 67 1112
Bij spoedeisende hulp wordt onmiddellijk 112 gealarmeerd.


5.7 Klachten

In onze kinderdagverblijven vinden wij het contact met ouders zeer belangrijk. Wij nodigen ouders uit om bedenkingen of klachten onmiddellijk met ons te bespreken. Bianca is altijd bereikbaar.

zorg en aandacht voor uw kostbaarste bezit

Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens