Openingstijden

1.1 Openingsuren

’t Kroontje is open van maandag t/m vrijdag van 7.00 u tot 18.30 uur. Opvang van 18-18.30 uur is zonder extra kosten, maar je geeft het even door als je hier gebruik van wilt maken.

1.2 Dagdelen

Wij werken niet met vaste dagdelen. Het heeft de voorkeur om je kindje voor  9.00 uur te brengen. Om 9.15 uur beginnen alle groepen met een kring met welkomstliedje. Voor kindjes is het soms lastig om halverwege de kring binnen te komen.  Voor een halve dag kan je brengen en halen tussen 12 en 13 uur.  Je kindje mag dan wel meer dan 5 uur aanwezig zijn.  Een halve dag mag ook verspreid over de dag, maar je kindje moet dan minder dan 5 uur aanwezig zijn. Bijvoorbeeld van 10-15 uur.
Aangepaste breng- en haaltijden zijn geen probleem als we op de hoogte zijn. Dit om de rust in het kinderdagverblijf te waarborgen en onze taken goed te verdelen.


1.3 Opvang afspreken

vaste dagen
Bij opvang op vaste dagen worden de gewenste dagen gereserveerd. Ruilen van dagdelen binnen dezelfde week is mogelijk als onze bezetting het toelaat. We hebben  geen minimum aantal dagdelen per week, maar voor kindjes is het vaak wel prettig als zij regelmatig komen.  Je kan 4 weken per jaar kosteloos afmelden. Er zijn nog een aantal extra dagen die je kosteloos af kan melden. Bij ziekte mag je je afwezigheidsdagen inzetten. Pas daarna betaal je de afwezigheidsvergoeding.  Meer informatie hierover vind je bij financieel.

Flexibele opvang
Opvang waarbij geen vaste dagen doorgegeven worden is ook mogelijk. Wij vragen om de gewenste dagen twee weken van tevoren door te geven via mail of whatsapp. Zo ben je zeker dat we het voor je kunnen regelen. Opvang op korte termijn is vaak ook geen probleem, maar dan moeten we soms even bekijken of er een extra juf beschikbaar is. Voor flexibele opvang betaal je niets extra’s. Bij flexibele opvang krijg je geen ‘snipperdagen’, omdat je op maat je opvangdagen door kan geven en niet gebonden bent aan een vast aantal dagen per maand.

Opvang zonder schoolvakanties
Daarbij geef je aan het begin van het schooljaar steeds de schoolvakanties door die wel eens afwijken per school.

Occasionele opvang
Mits onze bezetting het toelaat zijn alle kinderen tot 6 jaar welkom bij ’t Kroontje. Heb je eens opvang nodig bijv. vanwege ziekte van (groot)ouders, een sollicitatiegesprek of sluiting van de eigen opvang neem dan gerust contact op. Opvang voor je kind kan op korte termijn geregeld worden. Een telefoontje (zelfs dezelfde dag nog) is voldoende. Wij zijn hiervoor ook ’s avonds te bereiken via het gsm nummer.


1.4 Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang

Tijdens vakanties zijn kinderen t/m 6 jaar zijn welkom. Tot 12 jaar op aanvraag. Wij zorgen voor aangepaste activiteiten, tussendoortjes, een warme maaltijd en fruit. De kosten hiervoor bedragen onze standaard tarieven. Het is verstandig om tijdig een plekje te reserveren.


1.5 Sluitingsdagen

’t Kroontje is het hele jaar geopend met uitzondering van feestdagen en tussen kerstmis en nieuwjaar. Wij sluiten de Nederlandse feestdagen en zijn tijdens de Belgische feestdagen gewoon geopend. Je betaalt niet door als wij gesloten zijn.

Op 1mei (Dag van de Arbeid) 15 augustus (OLV Hemelvaart) en 1 november(Allerheiligen) en 11 november (Wapenstilstand) zal de vestiging op de Grens wel geopend zijn, mits deze dagen niet in het weekend vallen. De vestiging op de Schutterstraat is dan gesloten.

Vakantiedagen worden altijd meegedeeld via onze maandelijkse nieuwsbrief; de INFOflits.

zorg en aandacht voor uw kostbaarste bezit

Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens