Openingstijden

1.1 Openingsuren

’t Kroontje is open van maandag t/m vrijdag van 7.00 u tot 18.30 uur. ’s Avonds vragen wij dat de kinderen ten laatste 10 minuten voor sluitingstijd worden afgehaald. Zo heeft de begeleidster nog even de tijd om aan de ouders het dagverloop te vertellen.

1.2 Dagdelen

Wij werken niet met vaste dagdelen. Toch stellen wij het zeer op prijs als ouders hun kindje voor 9.00 uur komen brengen en na 15.30 uur komen halen. Dit om de rust in het kinderdagverblijf te waarborgen. Om 9.15 uur beginnen alle groepen met een kring met welkomsliedje. Andere breng- en haaltijden zijn in overleg geen probleem. Ouders hebben steeds toegang tot de leef‐ en rustruimten waar hun kindje verblijft.


1.3 Vaste dagen of flexibel

Bij opvang op vaste dagen worden de gewenste dagen gereserveerd. Ruilen van dagdelen is mogelijk als onze bezetting het toelaat. Je betaalt enkel de aanwezige dagen. Kinderdagverblijf ‘t Kroontje hanteert geen minimum aantal dagdelen per week, maar voor kindjes is het vaak wel prettig als zij regelmatig komen.  Je kan ongeveer 3 weken per jaar kosteloos afmelden. Meer informatie hierover vind je bij financieel.

Flexibele opvang waarbij geen vaste dagen doorgegeven worden is ook mogelijk. Wij vragen om uiterlijk twee weken van tevoren de opvangdag schriftelijk door te geven. Opvang op korte termijn is vaak ook geen probleem, maar dan moeten we soms even bekijken of er een extra juf beschikbaar is. Voor flexibele opvang betaal je niets extra’s. Bij flexibele opvang krijg je geen ‘snipperdagen’, omdat je op maat je opvangdagen door kan geven en niet gebonden bent aan een vast aantal dagen per maand.

Het afnemen van extra dagdelen kan altijd mits de bezetting het toelaat. Daarbij betaal je het normale dagtarief.


1.4 Occasionele opvang (Onverwachte opvang)

Mits onze bezetting het toelaat zijn alle kinderen tot 12 jaar welkom bij ’t Kroontje. Heb je eens opvang nodig bijv. vanwege ziekte van (groot)ouders, een sollicitatiegesprek of sluiting van de eigen opvang neem dan gerust contact op. Opvang voor je kind kan op korte termijn geregeld worden. Een telefoontje (zelfs dezelfde dag nog) is voldoende. Wij zijn hiervoor ook ’s avonds te bereiken via het gsm nummer.


1.5 Voor- en naschoolse opvang en vakantieopvang

’t Kroontje biedt ook voor- en naschoolse opvang. De kinderen uit Arendonk kunnen afhankelijk van de school met de eigen schoolbus worden opgehaald en gebracht. Verder is er geen vervoer vanuit ‘t Kroontje voorzien. De kosten voor de voor- en naschoolse opvang bedragen €2,- per begonnen halfuur.
Tijdens vakanties zijn kinderen t/m 6 jaar zijn welkom. Tot 12 jaar op aanvraag. Wij zorgen voor aangepaste activiteiten, tussendoortjes, een warme maaltijd en fruit. De kosten hiervoor bedragen onze standaard tarieven. Het is verstandig om tijdig een plekje te reserveren.


1.6 Sluitingsdagen

’t Kroontje is het hele jaar geopend met uitzondering van feestdagen en tijdens kerstmis en nieuwjaar. Wij sluiten de Nederlandse feestdagen en zijn tijdens de Belgische feestdagen gewoon geopend.
Tijdens de bouwvakvakantie van Zuid Nederland zijn wij komend jaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag geopend. Op vrijdag is het tijdens de bouwvak mogelijk om kindjes bij locatie Schutterstraat op te vangen. Ook het ruilen van dagen is een mogelijkheid.

Tussen kerstmis en nieuwjaar zijn wij gesloten. Deze sluiting wordt niet aangerekend.

Op 1mei (Dag van de Arbeid) 15 augustus (OLV Hemelvaart) en 1 november(Allerheiligen) en 11 november (Wapenstilstand) zal de vestiging op de Grens wel geopend zijn. De vestiging op de Schutterstraat is dan gesloten.

Vakantiedagen worden altijd meegedeeld via de INFOflits.

zorg en aandacht voor uw kostbaarste bezit

Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens