Visie en groepsindeling

 

Bij kinderdagverblijf ’t Kroontje wordt een sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. Vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die in een vertrouwde omgeving worden ontwikkeld. We vinden vaste begeleidsters en een vaste groep dan ook heel belangrijk.
Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in het pedagogisch handelen. Verder wordt aandacht gegeven aan het samen leven en spelen in groepsverband. Dit gebeurt in samenwerking met de ouders. Wederzijds vertrouwen, openheid en respect is daarbij heel belangrijk.

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen. Dit doet een kind in zijn eigen tempo. Daarbij heeft het echter wel een omgeving nodig waarin het zich gerespecteerd en gewaardeerd weet. Een omgeving die voldoende veiligheid en geborgenheid biedt. In kinderdagverblijf ’t Kroontje creëren we zo’n omgeving. Steeds zal er een wisselwerking plaatsvinden tussen aanleg (datgene wat het kind in zich heeft) en omgeving.
In elke fase van zijn ontwikkeling heeft het kind andere behoeften en interesses en leert het weer nieuwe dingen. Wij stimuleren kinderen in dit ontwikkelingsproces door het principe van Ontwikkelingsgericht Werken® toe te passen.

Welbevinden en betrokkenheid
Het werken op een ontwikkelingsgerichte manier kent twee pijlers: welbevinden en betrokkenheid. Deze twee begrippen bepalen ons hele handelen.
Welbevinden kan worden omschreven als een algemene positieve toestand waarin een kind (of volwassene) verkeert. Alledaagse uitdrukkingen als “lekker in je vel zitten” of “je prettig en op je gemak voelen” geven aan dit gevoel uiting. Kenmerk van welbevinden is een open, nieuwsgierige, levenslustige, tevreden, ontspannen en evenwichtige houding vol zelfvertrouwen. Ons belangrijkste doel is dat kinderen zich fijn voelen bij ons in de opvang. Daarom werken we met vaste groepen en vaste begeleidsters en is er ook behalve voor de baby’s een vast dagritme.

Betrokkenheid uit zich als een kind zich intens op een activiteit concentreert en met echte belangstelling en een hoge mate van geboeidheid opgaat in de activiteit. Dit gebeurt als de activiteit betekenis heeft voor het kind. De activiteit moet uitdagend maar ook veilig genoeg zijn. Hij moet voldoen aan datgene waar het kind behoefte aan heeft. We proberen bij het aanbieden van activiteiten veel oog te hebben voor de betrokkenheid van de kinderen. Alleen als kinderen goed in hun vel zitten, zullen ze ook betrokken bezig zijn en veel opsteken van alles wat er om hun heen gebeurd. We werken in alle groepen met thema’s.


Groepsindeling

Wij willen bij de inrichting van onze groepsruimtes inspelen op de leeftijd van de kinderen. Daarom hebben wij gekozen voor het werken in baby- en peutergroepen.

Ukkepukkies en Vrolijke Vriendje
Hier spelen onze kindjes van 0 tot ongeveer 2 jaar. De twee ruimtes zijn ingericht voor de ontdekkingstocht van onze baby’s en kruipertjes.

 

Ukkepukkies
In deze groep is er een minder gestructureerde indeling. We proberen zoveel mogelijk het kind en zijn behoeften individueel te zien. Voor de dreumessen is er wel een vast dagritme met liedjes voor de vaste activiteiten zoals opruimen en eten.

Stoere Stappers en Dappere Stappers
Dit zijn onze twee peuterruimtes voor kinderen van ongeveer 2 tot 4 jaar. Onze peuterruimte is wat meer ingericht met hoeken; een bouwhoek, een knutselhoek, een poppenhoek enz.

Voor de peuters is er een goede afwisseling van geleide en niet‐geleide of vrije activiteiten georganiseerd door onze leidsters. Hun dagindeling is gestructureerd en toch aangepast aan de behoeften van het kind. Wij zullen de kinderen in de ontwikkeling van hun sociale, motorische, creatieve vaardigheden en hun zelfstandigheid stimuleren.

Voorbereiden op de kleuterschool
Elke ochtend starten we in de kring, waarbij we met een liedje alle kinderen welkom heten en noemen bij naam.
In de peutergroepen stimuleren we de kinderen om mee naar het potje/toilet te gaan. Dit is een vast onderdeel van ons dagritme.
Voor het slapen kleden onze kinderen zich zelf mee uit. Ze mogen zelf hun schoenen in de schoenenkast doen en hun kleren in hun bakje leggen. Elk kind heeft een bakje met een eigen symbool.
Onze speelgoedkast heeft foto’s op de verschillende bakken. Zo kunnen de kinderen tijdens het opruimen zelf mee sorteren.
Eet- en opruimactiviteiten worden ondersteund door vaste liedjes. Er worden verschillende activiteiten aangeboden, maar er wordt minimaal 1x per dag een boekje voorgelezen en als het weer het enigszins toe laat wordt er even buiten gespeeld. Bij mooi weer zijn we veel buiten en eten we ook graag buiten.
14 januari 2019 zal er weer een informatieavond zijn over ons peuterprogramma.

We starten ‘s morgens bij de Ukkepukkies. Alle kinderen komen in deze groepsruimte binnen. Rond 7.30/7.45 uur gaan de kinderen ieder naar hun eigen groep. Ze blijven daar tot 18.00 uur. Daarna zijn de kinderen die nog wat langer blijven samen bij de Ukkepukkies.

 

 

zorg en aandacht voor uw kostbaarste bezit

Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens
Kinderdagverblijf Het Kroontje Grens