Kind&Gezin

Ons kinderdagverblijf heeft een Vergunning van Kind en Gezin. Dit wil zeggen dat wij rekening moeten houden met alle eisen die Kind en Gezin stelt. Zij kijken voortdurend toe op de kwaliteit van de door ons aangeboden zorg, zoals hygiëne, veiligheid, opvoedingsmethoden, voeding, creativiteit,…

Hygiëne
Kinderdagverblijf ‘t Kroontje streeft naar een optimale verzorging en hygiëne. De ouders brengen hun kind gewassen en gekleed naar de opvang. Verzorgingsproducten zijn ter beschikking in de opvang.
Omdat we elke dag zorgen voor een verse maaltijd komt het Federaal Voedselagentschap elke jaar voor een controle.

Veiligheid
Het kinderdagverblijf voldoet aan de normen omtrent de brandveiligheid. Er zijn een verzekeringen met betrekking tot de gebouwen en burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten. Aangifte van schade gevallen of ongevallen gebeuren bij de verantwoordelijke binnen de 24 uur na het gebeuren, zodat deze de verzekeringsinstelling op de hoogte kan brengen. Er is mogelijkheid tot inzage van de polis.

Voeding
Bij Kinderdagverblijf ’t Kroontje wordt er iedere dag vers gekookt. Het middagmaal is soep, een hoofdgerecht en een dessert. Wij houden in de mate van het mogelijke rekening met specifieke wensen en behoeften omtrent de voeding.

Voor concrete afspraken omtrent voedingsgewoonten verwijzen we naar het individuele opvangplan dat bij de start van de opvang wordt ingevuld. Indien je kind een bepaalde voedselallergie of ziekte heeft waardoor hij/zij aangepaste voeding moet krijgen, dient dit besproken te worden tijdens de inschrijving.

Om 9.30 uur krijgen de kinderen stukjes fruit. Om 11.00 uur eten we een warme maaltijd. Om 15.00 uur krijgen de kinderen brood. De allerkleinsten krijgen fruitpap. Wij houden bij de eettijden rekening met het individuele ritme van het kind. Ouders brengen voor de flesvoeding gesteriliseerde flessen en melkpoeder mee. Melkpoeder wordt meegenomen in de speciaal daarvoor gemaakte doseerverpakking. Flesvoeding mag niet op voorhand klaargemaakt worden. Wij vinden het prettig als er steeds een flesvoeding extra aanwezig is.

Verticale groepen
Onze vestiging in de Schutterstraat is kleinschalig van opzet. Dit maakt het mogelijk om met een verticale groepsindeling te werken. Dit betekent dat zowel de baby’s als de peuters in 1 groep opgevangen worden. In deze groep blijven de kinderen in principe drie jaar lang. Het biedt een veilig en vertrouwd gevoel voor de kinderen en de leidsters krijgen hierdoor een betere band met ze.
In onze ontwikkelingsgerichte visie past een verticale groepsindeling uitstekend. De ontwikkeling van het individuele kind staat centraal binnen een veilige gehechtheidrelatie met de leidsters. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om broertjes en zusjes bij elkaar in de groep te plaatsen.
Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen. Dit doet een kind in zijn eigen tempo. Daarbij heeft het echter wel een omgeving nodig waarin het zich gerespecteerd en gewaardeerd weet. Een omgeving die voldoende veiligheid en geborgenheid biedt.

Wij vinden niet alleen het verzorgende en medische, maar ook het pedagogisch aspect belangrijk. Wij trachten de kinderen zo goed mogelijk in hun ontwikkeling te stimuleren. Ook zullen we altijd ieder kind individueel bekijken en het steeds de nodige aandacht geven.
Bij de baby’s is er een minder gestructureerde indeling. We trachten zoveel mogelijk het kind en zijn behoeften individueel te zien. Wij zullen de kinderen in de ontwikkeling van hun sociale, motorische, creatieve vaardigheden en hun zelfstandigheid stimuleren.
Voor de peuters is er een goede afwisseling van geleide en niet‐geleide of vrije activiteiten georganiseerd door onze kinderverzorgsters. Hun dagindeling is gestructureerd en toch aangepast aan de behoeften van het kind. We werken met thema’s.

Medische opvolgingen
Medicatie met voorschrift kan tijdens de opvang toegediend worden. Hiervoor moeten ouders een formulier invullen.

Bij koorts vanaf 38.5°C in het kinderdagverblijf, zal je als ouder steeds opgebeld worden. Er zal gevraagd worden of je instemt met het toedienen van koortswerende medicatie afhankelijk van het gewicht van je kindje.

Kind & Gezin heeft op hun website een overzicht van de verschillende ziektebeelden. Daarbij wordt aangegeven of een kindje naar de opvang kan. Wij volgen zoveel mogelijk deze adviezen.

Als uw kindje ziek wordt tijdens de opvangperiode, nemen we telefonisch contact op met één van beide ouders om verdere verzorging te bespreken. Ouders moeten zelf met een kind naar een arts gaan.

 

zorg en aandacht voor uw kostbaarste bezit

Kinderdagverblijf Het Kroontje Schuttersstraat
Kinderdagverblijf Het Kroontje Schuttersstraat
Kinderdagverblijf Het Kroontje Schuttersstraat
Kinderdagverblijf Het Kroontje Schuttersstraat