Visie

Bij kinderdagverblijf ’t Kroontje wordt een sfeer gecreëerd, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. Vertrouwen hebben in eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, zelfstandig zijn en sociaal vaardig. Het zijn stuk voor stuk eigenschappen die in een vertrouwde omgeving worden ontwikkeld. De kinderen hebben vaste begeleidsters. Zij blijven bij hen totdat ze naar de kleuterschool gaan, omdat wij in 1 groep werken.  Doordat baby’s en peuters samen zitten,  kunnen ze een goede band ontwikkelen.

Ruimte voor de individuele ontwikkeling en behoefte van kinderen staat centraal in het pedagogisch handelen. Vooral voor de allerkleinsten volgen we het ritme van het kind. Verder wordt aandacht gegeven aan het samen leven en spelen in groepsverband. We werken met een redelijk vast dagritme met een opruimliedje voor elke maaltijd.

We vinden het contact met ouders heel belangrijk. Wederzijds vertrouwen, openheid en respect is daarbij heel belangrijk. Door een digitaal verslagje via ons computerprogramma weten ouders heel goed hoe een dag verlopen is.

Ieder kind heeft de drang zich te ontwikkelen. Dit doet een kind in zijn eigen tempo. Daarbij heeft het echter wel een omgeving nodig waarin het zich gerespecteerd en gewaardeerd weet. Een omgeving die voldoende veiligheid en geborgenheid biedt. Steeds zal er een wisselwerking plaatsvinden tussen aanleg (datgene wat het kind in zich heeft) en omgeving. In elke fase van zijn ontwikkeling heeft het kind andere behoeften en interesses en leert het weer nieuwe dingen. Wij stimuleren kinderen in dit ontwikkelingsproces door het principe van Ontwikkelingsgericht Werken® toe te passen.

Welbevinden en betrokkenheid

Het werken op een ontwikkelingsgerichte manier kent twee pijlers: welbevinden en betrokkenheid. Welbevinden kan worden omschreven als een algemene positieve toestand waarin een kind (of volwassene) verkeert. Alledaagse uitdrukkingen als “lekker in je vel zitten” of “je prettig en op je gemak voelen” geven aan dit gevoel uiting. Kenmerk van welbevinden is een open, nieuwsgierige, levenslustige, tevreden, ontspannen en evenwichtige houding vol zelfvertrouwen. Betrokkenheid uit zich als een kind zich intens op een activiteit concentreert en met echte belangstelling en een hoge mate van geboeidheid opgaat in de activiteit. Dit gebeurt als de activiteit betekenis heeft voor het kind. De activiteit moet uitdagend maar ook veilig genoeg zijn. Hij moet voldoen aan datgene waar het kind behoefte aan heeft.

Wij proberen onze activiteiten aan te passen aan onze kinderen. We werken meestal rond thema’s.

We werken met ‘MijnPortret’. Hierbij noteren we bij de verschillende ontwikkelingsdomeinen hoe het met een kind gaat. Ook wordt omschreven hoe wij een kind ervaren. Bij MijnPortret hoort een leuk document met tekening en foto van het kind. Dit mapje krijgen ouders mee naar huis.

 

zorg en aandacht voor uw kostbaarste bezit

Kinderdagverblijf Het Kroontje Schuttersstraat
Kinderdagverblijf Het Kroontje Schuttersstraat
Kinderdagverblijf Het Kroontje Schuttersstraat
Kinderdagverblijf Het Kroontje Schuttersstraat